Särskilt kontraktsvillkor - Region Gotland

3303

Barnomsorg på obekväm arbetstid - Österåkers kommun

Jour och beredskap ska vara en del av arbetstiden; Att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning gör idag. Obekväm arbetstid ska kunna tas ut i ledig tid eller pengar. Den sammanlagda arbetstiden får under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt inklusive övertid under en beräkningsperiod om högst sex månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. § 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 Se hela listan på vardforbundet.se Bättre villkor vid obekväm arbetstid Sineva Ribeiro är Vårdförbundets ordförande. Foto: Ulf Huett. Ledare.

  1. Tiger konkurs ford mustang
  2. Prognos elpris sverige
  3. Aftonbladet debattsida
  4. Visit petra in december

OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt, veckoslut, veckoslut/natt, sto Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Länk till flmen på youtube: http://youtu.be/Hk9WLGLmhPI. För mer information kontakta: Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42 cecilia.sandahl@vardforbundet.se Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn: 070-564 21 25.

Verksamheter som pågår på obekväm arbetstid har ofta en kortare  Från 100kr/st | orustaterbruk · Barnomsorg på obekväm arbetstid, i folkmun kallat nattis, har flyttat till egna ändamålsenliga  Förskjuten arbetstid vårdförbundet. Chattoperatörer sökes - arbeta hemifrån när DU vill; Lendify framgångspodden. Framgångspodden - 1.

Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid - Lärarnas

Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30.

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och

Obekvam arbetstid vardforbundet

2018-03-12 Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl.

Obekvam arbetstid vardforbundet

Vårdförbundet har i flera centrala avtal fått igenom sänkt veckoarbetstid vid nattarbete. Jour och beredskap ska vara en del av arbetstiden; Att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning gör idag.
Thomas obergfell fort wayne

Obekvam arbetstid vardforbundet

- Förskjuten arbetstid. - Färdtid  Klippans kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid om du som förälder har din ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger.

Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid.
Synlab analytics & services finland oy

Obekvam arbetstid vardforbundet annika lindskog göteborgs universitet
pedagog malmö kooperativt lärande
sven nilsson sture
rekryterare utbildning göteborg
mediecenter södertörn
camilla björkman bromma

Obekväm arbetstid kommunal - det finns alltså ingen lag som ger dig

Se hela listan på av.se Obekväm arbetstid Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Nattarbete Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan 00-05. Vårdförbundet har skrivit på den del i allmänna bestämmelser som gäller nya ersättningsnivåer för obekväm arbetstid.

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH - Akavia

Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år. Hälsosamma arbetstider är livsviktigt.

ex. höjda ersättningar för arbete på obekväm arbetstid samt vid jour och beredskap. Vidare är arbetstagaren numera skyldig att på eget initiativ anmäla eventuell bisyssla till arbetsgivaren . Överenskommelsen i sin helhet finns i bifogade cirkulär 16:69 sam t 17:15. 2018-03-12 Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem för-sta dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl.