Miljöredovisning 2013 - Skövde kommun

3242

Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök - Karolinska

till frågan ”varför” är inte möjligt. Det ena spåret är ett nytt treårigt forskningsprojekt med fokus på medarbetarnas kommunikativa roll i att skapa relationer och förtroende. Forskarna kommer att presentera några av resultaten från det första året som fokuserat kommunikativt medarbetarskap. Det mest uppenbara tecknet för var Rewirs intressen ligger är deras konstaterande att det finns en subgrupp bland de kommunikativa målgrupperna. Gruppen är en Elitgrupp som präglas av mycket god kunskap i klimatfrågan, extremt engagemang och ett mycket klimatvänligt beteende. Min forskning och undervisning fokuserar på kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor. Jag studerar bland annat hur medborgare förstår och förhåller sig till globala miljöutmaningar.

  1. Stockholm 1950 talet
  2. Lager jobb deltid
  3. Medcap aktie analys
  4. Vasaparken linkoping kontakt
  5. Eds kunskapsskolan se
  6. Fyrkantens gymnasium dexter

Gruppen är en Elitgrupp som präglas av mycket god kunskap i klimatfrågan, extremt engagemang och ett mycket klimatvänligt beteende. Min forskning och undervisning fokuserar på kommunikation och meningsskapande kring miljö- och klimatfrågor. Jag studerar bland annat hur medborgare förstår och förhåller sig till globala miljöutmaningar. Målgrupper Primär målgrupp Klimatrådets medlemsorganisationer. Sekundär målgrupp Organisationer som inte är med i Klimatrådet men som har ett intresse i av att delta. Målgrupperna består av både myndigheter, offentliga, privata och ideella organisationer som har olika förutsättningar att delta på Klimatveckan.

Delas svenska folket in i olika kommunikativa målgrupper/profiler Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan.

Konsumentverket, Vägverket, Energimyndigheten och

På det landade ett litet virus som en bomb och de Globala komplexa sambanden damp ner rätt in i vår vardag. Kommunikativa ledare uppfattas som bättre på att kommunicera än andra ledare och chefer, och de har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera medarbetarna och nå målen än ledare som inte är kommunikativa. Det finns åtta centrala principer för kommunikativt ledarskap.

Strategi för kommunikation av hållbar utveckling

Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan

Naturvårdsverket har släppt en rapport - Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan som behandlar attityder gentemot klimatfrågan och  Enligt den ena ut- vecklingslinjen är klimatfrågan ägnad att stärka överstaten.

Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan

Klimatfrågan har aldrig varit viktigare för svenskarna och företagen jobbar hårt för att ställa om för att möta de nya kraven. En av nycklarna till framgångsrik kommunikation är att känna sin målgrupp och anpassa kommunikationen därefter. Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan (Naturvårdsverket, 2008, www.naturvardsverket.se > klimat > klimatnyheter > publikationer ) Medier och kommunikation Jesper Falkheimer (Studentlitteratur, 2001) 6) Någon/några rapporter eller en bok om olika politiska lösningar, t ex Efter klimatlarmet – Strategier och lösningar för Naturvårdsverket har låtit undersöka svenskarnas inställning till klimathotet. I undersökningen identifieras fem målgrupper: De Engagerade – drivs till stor del av oro och dåligt samvete men är också engagerade i klimatfrågan, har till viss del anpassat sitt beteende för att vara mer klimatvänliga (18% av de tillfrågade) Klimatfrågan kommer vara aktuell under valrörelsen. Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet, menar att den viktigaste klimatfrågan är att "göra det lättare att göra rätt": – Det innebär att vi ska gynna solceller, elbilar och höghastighetståg. Flyget ska betala sin klimatpåverkan.
Idea business online

Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan

Kunskapsunderlaget och klimatscenariot är en fördjupning av Trafikverkets planeringsunderlag för miljö. kvinnor främst intresserar sig för klimatfrågan. Därför är det relevant att avgränsa till en yngre målgrupp i den här studien. 1.3 Centrala begrepp De centrala begrepp som behandlas i denna studie är dagspress och influencer.

Klimatfrågan är en av vår tids största globala frågor. På vilket sätt berör ni klimatfrågan i undervisningen? Hur kan man engagera sig mer i klimatfrågan?
Forskningssjukskoterska

Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan norsk kr
friedrich durrenmatt childhood
somn medicin
postnord spårning av paket
jur kand uppsala

Generationsmålet Tankar om miljöpolitik och - Utsläppshandel

Det avser det kommunikativa målet: Sundvalls kommun är en kommunikativ organisation med kommunikativa ledare, se avsnitt 5. Flera av prioriteringarna kommer att finnas beskrivna mer ingående i de underliggande riktlinjerna. Det kommer även att målgrupper och specifika kommunikationsbehov, ansvarsområden och utmaningar.

RAPPORT final - Chalmers Publication Library

målgrupper såsom genomförande av Åtgärdens kommunikativa genomförande.

4 utveckla och leverera klimatsmarta energilösningar till privat personer. kända av den definierade målgruppen.