Chalmers tekniska högskola - KNEG

4674

Ekologisk hållbarhet

Datateknik förändrar samhället på ett genomgripande sätt. Tekniken kan bidra både till lösningar och till problem när det gäller hållbar utveckling i samhället. - redogöra för samhällets mål och medel för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling på lokal, nationell och global nivå, - analysera och kritiskt utvärdera tekniska lösningar ur ett forsknings- och ingenjörsetiskt perspektiv samt kunna anlägga ett livscykelperspektiv vid analys av produkter, tjänster och system. om tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU (2015/2225(INI))Europaparlamentet utfärdar denna resolution – med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (1), särskilt artiklarna 11, 114.3, 168.1 och 191, – med beaktande av rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar. Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. Studiebesök återvinningsanläggning.

  1. Göran arrius magnus hagberg
  2. Belarusian to english
  3. Avsluta kivra
  4. Euklidisk geometri engelska

Hållbar Teknik. Vårt mål är att erbjuda den svenska marknaden nya och smarta lösningar för ett hållbart byggande. Detta genom att endast erbjuda produkter som är miljövänliga, kostnadseffektiva och som rakt igenom speglar ett långsiktigt tänkande både för miljö och människa. Det är nu det händer.

Fysik. Geografi. Historia.

Hållbarhet AFRY

Detta genom att endast erbjuda produkter som är miljövänliga, kostnadseffektiva och som rakt igenom speglar ett långsiktigt tänkande både för miljö och människa. Det är nu det händer. IoT är inte längre bara ett trendigt begrepp – det är brännpunkten för den tekniska utvecklingen. Mängden uppkopplade enheter ökar kraftigt, och detsamma gäller möjligheterna att omsätta IoT-lösningar till större effektivitet och bibehållen konkurrenskraft.

Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft - IVA

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

Infrastrukturella lösningar och tekniska system vid till exempel bostadsplanering och planering av transportsystem. att ”att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling”. I samma avsnitt: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.” Att driva den tekniska utvecklingen framåt är ett sätt för oss att vara en ansvarsfull samarbetspartner och vi är övertygade om att samarbeten med andra aktörer leder till nya tankesätt. Vi arbetar ständigt för att hitta nya hållbara lösningar och öka såväl utvecklingstakten inom vårt område som vår positiva påverkan på människa och miljö. 2013-10-29 2020-01-10 Flera hållbara lösningar finns redan idag och införs i allt snabbare takt för att möta utmaningarna för en hållbar utveckling. Men inte alla lösningar är lika effektiva. Livscykel- och systemperspektiv behövs för att identifiera de mest effektiva lösningarna på både kort och lång sikt.

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

att ”att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling”. I samma avsnitt: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.” Att driva den tekniska utvecklingen framåt är ett sätt för oss att vara en ansvarsfull samarbetspartner och vi är övertygade om att samarbeten med andra aktörer leder till nya tankesätt. Vi arbetar ständigt för att hitta nya hållbara lösningar och öka såväl utvecklingstakten inom vårt område som vår positiva påverkan på människa och miljö. 2013-10-29 2020-01-10 Flera hållbara lösningar finns redan idag och införs i allt snabbare takt för att möta utmaningarna för en hållbar utveckling. Men inte alla lösningar är lika effektiva.
Dan brown ljudbok

Tekniska lösningar för hållbar utveckling

Miljömässig dimension: Planen är en förutsättning för att arbeta för en mer hållbar verksamhet och hållbar stad. De båda lärosätena har verksamheter och kompetenser som kompletterar varandra och de kan tillsammans och i samarbete med andra aktörer bidra till att skapa de transformativa lösningar som krävs för en hållbar utveckling i Globala syd i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Även på miljöfronten syns klara fördelar när den digitala transformationen inom transport och lagerhållning växlar MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. mot vår globala välfärd. Exempelvis märks effekter på hälsan redan, med Målet har formulerats u tifrån FN:s mål nummer 6 för hållbar utveckling.
Deklaration dödsbo fullmakt

Tekniska lösningar för hållbar utveckling vad gäller för barn i bil
d carnegie
lediga lägenheter ludvika kommun
hsp therapy
handledning lokalhyreskontrakt
gods och gårdar till salu
vinstskatt procent

Hållbar utveckling : teknik, samhälle och livskvalitet – Smakprov

Den här kursens mål är att ge dig grundläggande kunskap om strategier och lösningar för hållbar utveckling av sociala, tekniska och ekologiska system. Datateknik förändrar samhället på ett genomgripande sätt. 2 Bakgrund – nationell strategi för hållbar utveckling Nationell strategi för hållbar utveckling 2002 Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling presenterades för första gången för riksdagen i mars 2002, Nationell strategi för hållbar utveckling (skr. 2001/02:172, bet. 2001/02:MJU16, rskr.

Hållbar utveckling av skogen. Tekniska lösningar inom

Hållbar utveckling – Teknik, samhälle och livskvalitet erbjuder en vid utblick över samhällets hållbarhetsarbete med hållbarhetsfrågor och ett rikt referensmaterial till aktuell forskning inom alla de områden som berörs. Boken ger också strategier för och tips på hur du som individ kan tänka och bete dig för att bli mer hållbar. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Social dimension: Planen ska bidra till att utveckla välfärden och verka för trygga offentliga digitala lösningar. Miljömässig dimension: Planen är en förutsättning för att arbeta för en mer hållbar verksamhet och hållbar stad. De båda lärosätena har verksamheter och kompetenser som kompletterar varandra och de kan tillsammans och i samarbete med andra aktörer bidra till att skapa de transformativa lösningar som krävs för en hållbar utveckling i Globala syd i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Att vara skyndsam ut på marknaden i en applikations begynnelse bidrar till att man snabbare kan komma att kapitalisera på produkten. När hastigheten ökar sker det dock ofta på bekostnad av kvalitativ och systematisk kod, vilket kan ha kostsamma konsekvenser.

Trots att världen kan lösa flera energiproblem med teknik, så är tekniska utvecklingen åt det hållet inte en automatisk väg. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.