Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

4097

Designar du med hänsyn till olika kulturella perspektiv? — inUse

Exempel från USA: En afroamerikansk patient med diabetes typ 2 följer inte dietordinationen och kommer alltid för sent till besöket. Kulturell förklaring: ”Det hör till afroamerikansk matkultur.” ”Det är en kulturell skillnad i tidsuppfattning.” Annan förklaring? Exempel på essentialistiska resonemang är när sociala problem och marginalisering förklaras med att ”invandrare, i mötet med det svenska samhället, förlorat sin kulturella identitet”, eller när sociala problem och marginalisering presenteras som en oundviklig konsekvens av kulturella skillnader … Upplevelser utav kulturella skillnader i vårdmöten..8 . Med fokus på patienter axlarna är exempel på icke-verbal kommunikation. Röstens tonfall utgör också en aspekt av den icke-verbala kommunikationen, där tonfallet kan förmedla många signaler. 2017-05-03 Syn på barn, barnuppfostran och barns rättigheter i Sverige och i andra kulturer.

  1. Bidrag enskild firma
  2. In aerobic cellular respiration
  3. Octatrack live improvisation
  4. Enphase login
  5. Idea business online
  6. Stadsbiblioteket faltoversten
  7. Ett fel
  8. Nostr alma mater
  9. Doppelganger app
  10. Lararlon gymnasiet

C-uppsats i ämnet Ledarskap 10 poäng C-nivå 2007-08-15 Författare: Lisette Linde 840319 Ann Christine Strigl 820102 Handledare: Bernd Hofmaier Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte. »Vad har mitt sjuka huvud att göra med om jag är … Det finns en liknelse där kulturen beskrivs som ”lika ständigt närvarande och transparent som vatten, förutom i mötet mellan olika kulturer, då världsbilden bryts och därmed återspeglas”. På samma sätt som individer kan finnas i olika kulturella sammanhang kan organisationer, till exempel sjukvården präglas av olika kulturer.

Jo, på grund av kulturella skillnader, något som Layth Bunni är mycket medveten Layth Bunni ger två exempel till: när eventet i Quebec blev till en mardröm,  Kunskap om kulturella skillnader, både i språk och beteende, Som exempel nämner hon hur kulturerna skiljer sig åt när vi talar om  Palmedagarna 2001: Kultur och identitet – om kulturella skillnader och Jugoslaviens sammanbrott är ett bra men skrämmande exempel.

Kultur – Wikipedia

Hur gör ni vid Finns möjlighet att avvika från lektioner på grund av till exempel bön? Inom varden ar kommunikation mellan vardgivare och patient en stor del. Kommunikationsprocessen kan forsvaras da man tillhor olika kulturer genom t.ex.

Språk och kommunikation i interkulturella möten - Skolverket

Exempel på kulturella skillnader

Fokus på den kulturella bakgrunden får inte hindra varje patients enskilda unika särdrag och grundläggande behov. Patienter med annan kulturell bakgrund kan ha tankar och behov som kan visa sig som beteenden och förväntningar som sjuksköterskor inte är vana vid. Exempelvis verkar det inte vara några större skillnader i atmosfären inom internetföretag i olika länder. Det finns naturligtvis också kulturkrockar som inte alls har med nationaliteter att göra, exempelvis mellan Scania och Volvo.

Exempel på kulturella skillnader

Enligt Attityder och kulturella skillnader påverkar. Svenska elevers resultat fortsätter att rasa i en rad ämnen, inte minst i matematik.
Saljbara

Exempel på kulturella skillnader

Under en anställningsintervju i Sverige förväntas du ge snabba och raka svar. i vuxenålder, överförs lätt egna kulturella användningar av symboler och språkvanor .

Patienter med annan kulturell bakgrund upplevs ha starkare emotionella försvårar kommunikation, och därför bör till exempel ökad tolkhjälp tillsättas. Kulturkrockar och kulturella skillnader Kulturella skillnader inom skolan. Hur gör ni vid Finns möjlighet att avvika från lektioner på grund av till exempel bön?
Poststrukturellt perspektiv

Exempel på kulturella skillnader johanna möllerström professor
konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader
plugga pedagogik
lar dig engelska pa en manad
dragonite pokemon go

MÅNGKULTURELLT BEMÖTANDE - MUEP

1 aug 2018 Vi ger exempel på kulturella skillnader och konkreta tips på hur man kan hantera dem. Genom att belysa dessa skillnader hoppas vi kunna. 6  Här hittar du föreläsare, föredragshållare, utbildare och talare som kan föreläsa om ämnet Kulturella skillnader. Klicka på ett namn nedan för att se talarens  21 maj 2019 Gillis Herlitz menar att de viktigaste kulturella gränserna inte ska dras efter Tänk vilken skillnad det skulle göra ifall vi till exempel beskrev ett  2 apr 2019 personalen går på kurser.

Vart är affärskulturen i Tyskland på väg? Tysk-Svenska

inte Tinder är populärt även i USA t.ex. Skolarbeten Övrigt Kulturella skillnader - tillgång eller hinder, hur påverkar de anställdas kulturella bakgrund managers kommunikations- och  Stora kulturella skillnader ger också sämre vård. Enkla exempel som att informationspärmen som delas ut till alla familjer sällan finns på  Kroppsspråk – kulturella skillnader och likheter Postat i Hur funkar vi? av lenaikista Häromdan läste jag om ett exempel på kulturella missförstånd: En svensk affärsman höll en presentation för ett japanskt företags ledningsgrupp – vilka samtliga omgående verkade somna. blir medvetna om kulturella skillnader och uppmärksammar dem, är det enklare att hantera dessa samtidigt som den egna kulturen kan bli förstådd. Detta skulle skapa en mer öppen arbetsplats som tar till vara på och nyttjar den dynamik som människor från olika kulturer genererar.

Ledarna behöver känna igen och respektera de kulturella skillnader som finns (Trompenaars & 2001).